ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصب پکیج از source

3
نصب پکیج از source در لینوکس
pixel