ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حجم و مساحت کره ، ریاضی نهم

302
ریاضی با هم 265 دنبال‌ کننده
در این جلسه حجم و مساحت کره را بررسی کرده و تمرینهای کتاب را حل می‌کنیم../ .دریافت جزوه مربوط به این درس، از طریق سایت "ریاضی با هم" به آدرس : http://www.riazibaham.ir/ و کانالهای تلگرامی t.me/rizibaham , t.me/riazibaham9
ریاضی با هم 265 دنبال کننده
pixel