نمونه تدریس مفهومی ریاضی عمومی یک - مبحث کاربرد مشتق

111
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

جهت تهیه پکیج کامل تدریس مفهومی و بی نظیر ریاضی عمومی به سایت physicpezeshki.com مراجعه نمایید. امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی ایران