ترید لایو متد نیوتنی 24 مارچ استاد کامران جعفرقلی

763
در این ویدیو که ادامه ویدیو ترید قبلی میباشد کامران جعفرقلی محقق متد نیوتنی و اندروز به طراحی ستاپ معاملاتی بر روی یورو دلار در تایم 5 دقیقه میپردازد. برای یادگیری این روش ها به سایت مراجعه نمایید. www.tbba.co
pixel