دعوای مستاجر و موجر در بر مدار قانون

181

آیا می دانید نزدیک به 50 درصد دعاوی حقوقی مربوط به دعوای مستاجر و صاحب خانه می باشد؟؟؟ دکتر حمید رضا محمد باقری قاضی، استاد و مدرس قضات قوه قضائیه در برنامه بر مدار قانون ..... برنامه بر مدار قانون برنامه ایست با هدف آموزش مقررات جاری کشور برنامه بر مدار قانون 5 شنبه ها ساعت 11:30 از شبکه آموزش پخش می شود فیلم های بیشتر در پایگاه اطلاع رسانی شبکه به آدرس : tv7.ir