راحت ترین روش برای تغییر پورت در wamp از80 به 8080 در Apache

166
در این اموزش یک دقیقه راحت ترین روش برای تغییر پورت در wamp از80 به 8080 آموزش داده می شود
pixel