برای تغییر جهت چرخش 2 ، کلاچ دنده را تحریک کنید

49
اقیانوس آبی
اقیانوس آبی 68 دنبال‌ کننده
49 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تعداد دندانه های چرخ دنده های زرددلخواه است سه موقعیت شیفت صورتی(یا کلاچ بنفش)مطابق با سه حالت حرکت خروجی است:به راست بپیچید-توقف-به چپ بپیچید. 1. فرایند تغییر 2. حالت متوقف کردن،هنگامی که کلاچ بنفش مشبک نیست.خروجی تحت بارگذاری غیرقانونی است.در صورت عدم وجود بار،ممکن است با اکراه چرخانده شود. 3. حالت هنگامی که کلاچ بنفش با شافت نارنجی مشبک است،به راست بپیچید.ورودی و خروجی به هم می چرخند. 4- هنگامی که کلاچ بنفش در مشبک با نیمه کلاچ ثابت است،به سمت چپ بپیچید.ورودی و خروجی با همان سرعت در جهات مخالف می چرخند