بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

118

به خدا هم توکّل کنید و اطمینان کنید و نیّتتان را خدایی کنید. اینکه گفتم از جان مایه بگذارید، خب آدم از جانش برای چه کسی مایه میگذارد؟ از جان نمیشود برای کسی مایه گذاشت، مگر برای خدا؛ برای خاطر اینکه در حساب الهی، حسنات محفوظ است. شما اگر چنانچه از آن وقتی که برایتان مقرّر شده که کار کنید، نیم ساعت_بیشتر کار کردید و بهتر کار کردید و بادقّت تر کار کردید، ممکن است آن کسی که کار را به شما محوّل کرده اصلاً نفهمد و نداند امّا در محاسبات الهی ثبت میشود، هیچ چیز ضایع نمیشود؛ به این توجّه کنید. ۹۷/۱۱/۳

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 8.4 هزار دنبال کننده