ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پیام آدینه ۱۴۰۰/۳/۱۴

7
سخنرانی ویدیویی شیخ محمدرضا حامدی، امام جمعه پردیسان، جمعه، ۲۲ شهر شوال ۱۴۴۲، ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
pixel