لحـظات کیوت سـانا(me)×داهـیون(romi)^^

57

سـانا=مـن★داهـیون=رومـی★عاااشقـتممم★

-gɦazaℓ-
-gɦazaℓ- 158 دنبال کننده
!-ROMUW-![[ثنآ،ثمین]]

!-ROMUW-![[ثنآ،ثمین]]

3 ماه پیش
نیلـوو:((:((❤❤خواهـررری،ببخشید خواهـرر خوبی نبودم:((❤❤بررات خواهـررری نکردن:((❤❤ولـی تو همیشه بهتـرررین بودی:)❤❤عااشقتـتممم^°^❤❤قرربونـت برررم^°^❤❤
-gɦazaℓ-
-gɦazaℓ- تو خـوب نبودی بهـترین بودی:)❤❤فداااتممم❤❤❤ممنم عاااشـقتمم❤❤❤خدانـکنه^^