خردکن ضایعات چوب و میوه و... برای تولید کود از ضایعات میوه | شرکت راشا |

1,106

خرد کن ضایعات میوه و چوب و... . به طور کلی دستگاه های شریدر به منظور بازیافت در حوزه های بازیافت چوب ، بازیافت میوه ، بازیافت آهن و .... به کار می روند . یکی از موارد مورد استفاده از آن ، در حوزه بازیافت میوه می باشد. با استفاده از آن میتوان کود و ... که کوی سرشار از منابع غنی است تولید نمود.