رهیافت‌های نو به اسلام‌شناسی در جهان اسلام ـ کانال دورنما

26
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این گفت‌وگو ابتدا دربارۀ تفاوت‌های اسلام‌شناسی مدرن با اسلام‌شناسی سنتی صحبت می‌کند و سپس از انگیزه‌ها و مسئله‌های اصلاحگران اسلامی و روش‌شناسی آنها سخن می‌گوید.
pixel