ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه

99
فراق 75 دنبال‌ کننده
جداشده های فرقه رجوی با همبستگی و نشاط از جنایت های رجوی پرده برداشته و برای نجات سایر دوستان خود تلاش می کنند.
فراق 75 دنبال کننده
pixel