دوره فروش حرفه ای آموزش مهارت های فروشندگی 09125281952

531
همه ی دوره ها و آموزش ها خوب هستند. هر استادی مطلبی برای ارائه دارد. و هر استادی میتواند 1 مطلب جدید حداقل به شما آموزش دهد. سطح سواد و دانش و تجربه فعلی شما باعث میشود در کلاسها و دوره های مختلف برداشت های متفاوتی را داشه باشید. بنابراین نمیتوان گفت کلاس اقای فلانی بار علمی کمتری نسبت به فلان کس دارد. هر استادی دانش خاص خودش را دارد. و میتواند به شما مطالب مختلفی را بیاموزد. بهترین کار این است که شما از هر استادی، مطلب متفاوتی بیاموزید. همه چیز را همه کس دانند. و هیچ کس به تنهایی همه چیز را نمیداند. این مهارت شماست که باید بتوانید تمام اساتید را تخلیه اطلاعاتی کنید و دانش همه آنها را جذب خودتان کنید. شما باید در یک امر مهم تبحر و تخصص پیدا کنید و آنهم پرسیدن سوال های موثر است. در این صورت میتوانید بهترین پاسخ ها را دریافت کنید.
pixel