آموزش گویندگی ودوبلاژ

1,864

استادنصراله مدقالچی دوبلور پیشکسوت وداور مسابقه جادوی صداباهدف تربیت نیروی انسانی وارائه آموزش های کاربردی موردنیازدرعرصه گویندگی ودوبلاژ جهت همکاری بامراکزی چون صداوسیما،برنامه های رادیویی،استودیو های دوبلاژفیلم،شرکت های فیلمسازی وتبلیغاتی وهمچنین ارتقاء مهارت درفن بیان جهت بازیگران ومجریان برنامه های تلویزیونی ورادیویی درآموزشگاه سینمایی دارالفنون هنرجومی پذیرد اعطای مدرک معتبر-تلفن 1-66573000

دارالفنون 90 دنبال کننده
pixel