کلاچ هوشمند پژو پارس اتومید ایران کلاچ AETاحمدی مرکزی

422

نصب کلاچ اتوماتیک اتومید برروی خودروی پزو پارس ایران کلاچ باموتور بسیار قوی بوش المان مجهز به سنسور موقعیت سنج ونیم کلاچ هوشمندقابل نصب برروی انواع خودروها اجرا توسط گروه فنی ومهندسی احمدی۰۹۳۵۴۰۷۷۷۳۳-۴۴۵۸۸۸۴۰