کتاب چرا میخواهیم شما ثروتمند باشید - نوشته رابرت کیوساکی و دونالد ترامپ

1,182
کتاب چرا میخواهیم شما ثروتمند باشید؟ دو مرد یک پیام نوشته رابرت کیوساکی و دونالد ترامپ را از وبسایت انتشارات نسل نواندیش تهیه کنید naslenowandish.com
pixel