اقامه نماز عید فطر در سال 1424 / 5 آذر 1382 شمسی جمکران

642

اقامه نماز عید فطر در سال 1424 / 5 آذر 1382 شمسی در حسینیه جمکران توسط حضرت آیت الله سید حسن ابطحی رضوان الله تعالی علیه