کاربرد اپلیکیشن‌ها و فناوری اطلاعت و ارتباطات در صنعت گردشگری

26

گردشگری الکترونیک از سرفصل‌های آموزشی دوره راهنمایان گردشگری موسسه طبیعت است که به مباحث جدیدی از جمله تکنولوژی‌های مرتبط با سفر برای تورلیدرها و مسافران، تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت سفر و ... می‌پردازد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel