قسمتی از مستند معرفی شهر تاریخی راین در شبکه های جهانی فرانسوی

274
راین 10 دنبال‌ کننده
شهر تاریخی و گردشگری راین در استان کرمان و بر دامنه کوه هزار،مرتفعترین قله جنوب کشور واقع شده است
راین 10 دنبال کننده
pixel