قسمتی از مستند معرفی شهر تاریخی راین در شبکه های جهانی فرانسوی

153
راین 4 دنبال‌ کننده

شهر تاریخی و گردشگری راین در استان کرمان و بر دامنه کوه هزار،مرتفعترین قله جنوب کشور واقع شده است

راین 4 دنبال کننده
pixel