دعای فرج امام زمان ...

3,227
خدایا ! برای نماینده ات «حجت بن الحسن» -که درودهای تو بر او و بر پدران پاکش باد- در این لحظه و همه لحظه ها، یار و نگهدار باش، و برپادارنده و پشتیبان، و راهنما و دیده بان ، تا زمین ات به فرمانبرداری او را در خود سکونت دهد ، و دیرزمانی او را در زمین برخوردار گردان ، به مهربانی ات قسم ای مهربان ترین مهربانان
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel