فصل 8-2- موج و مدولاسیون (قسمت دوم)

39
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل هشت - قسمت دوم) در این فصل به معرفی موج و روشهای حمل دیتا بر روی آن می پردازیم . همچنین با مشکلاتی که ممکن است بر روی موج ما اثر بگذارد بیشتر آشنا می شویم .
pixel