بهروز نعمتی: سرپرست فدراسیون کشتی هستم.

294
عضو هیئت رئیسه مجلس: سرپرست فدراسیون کشتی هستم. من خیلی سیاست مدار نیستم، خاک خورده کشتی هستم.
پلاس 641 دنبال کننده
pixel