مقابله با باج افزار(Rnsomware)-کسپرسکی گروه دوران پارت2

114
روش های مقابله با باج افزار (Ransomware) توسط تیم آنتی ویروس کسپرسکی (kaspersky) شرکت داده پردازان دوران (Douran Group) - پارت دوم
pixel