قایق با نیروی محرّک صابونی

902
چیستا
چیستا 814 دنبال‌ کننده

در این آزمایش قایقی می سازیم که به کمک نیروی کشش سطحی آب به پیش می رود. برای این منظور کافی است آن را با چند قطره مایع ظرفشویی تماس دهیم.

چیستا
چیستا 814 دنبال کننده