مصاحبه شیخ خلیل افرا به مناسبت روز قدس

54
عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور امام جمعه موقت اهل سنت شهر کنگان رئیس هیئت افتای اهل سنت استان بوشهر
pixel