97 خودروی گرانقیمت BMW آهن پاره تبدیل شد !

705

خروج قطار باری حامل خودروهای تازه تولید شرکت «بی ام و» 97 خودروی گرانقیمت را به آهن پاره تبدیل کرد.