روشنا94/11/29معرفی خدمات آستان قدس رضوی به زائران خارجی

312

روشنا - گفتگو با آقای هاشمی نژاد مدیر ازئران غیر ایرانی آستان قدس رضوی - برنامه روشنا - شبکه جهانی جام جم