«ایران» با صدای شاهکار بینش پژوه عزیزان همراه با کانال،کنترل حجم

665
665 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

«ایران» با صدای شاهکار بینش پژوه عزیزان همراه با کانال،کنترل حجم فیلمهای ارسالی برای سهولت بارگیری باعث افت کیفیت فیلمها میشود.