لایو امید دانا - 6 آبان ( چرا آمریکاکه قوی ترین ارتشه به ایران حمله نمیکنه؟)

818
اندیشکده رضوان 1.4 هزار دنبال‌ کننده
818 بازدید
اشتراک گذاری
درباره موضوعات مختلف از پیروزی های ایران تا قدرت منطقه ای . چالشی ترین قسمت لایو ، بحث بر سر طرفدار ارتش و قدرت نظامی آمریکا با امید داناست
اندیشکده رضوان 1.4 هزار دنبال کننده
pixel