استفاده از سیستم cat-cam برای اولین بار در شمالغرب کشور

105
استفاده از سیستم cat-cam در کلینیک صحت بخش برای اولین بار در شمالغرب کشور استفاده از این تکنولوژی باعث بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی می شود. در کلینیک فنی ارتوپدی صحت بخش انواع پرتزهای الکتریکی ساخته می شود.
pixel