گزارش شبكه یك سیما از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

304
خبر ساعت 21 شبكه 1 سیما - تهران - 7 اسفند 1396- اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی
pixel