فناوری Line Crossing در برند LTS و Hikvision

612
تکنو تصویر ایران - در این ویدیو ملاحظه میفرماید که با کشیدن یک خط فرضی روی تصویر مشخص کنید که با عبور از این خط دستگاه شروع به آژیر زدن کند. این امکان زیر مجموعه تلکنولوژی VCA می باشد
pixel