سرمایه داری چیست؟

125

برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا صاحب الزمان صلوات

یک انقلابی
یک انقلابی 672 دنبال کننده