فیلم کات 23_ مسعود کیمیایی: برای تغییر پایان «گوزن ها» ساواک کارگردان فرستاد

66,400
اطلاعات بیشتر در صفحه رسمی ماهنامه فیلم در اینستاگرام @filmmagazine.official
مجله فیلم 3.3 هزار دنبال کننده
pixel