فیلم کات 23_ مسعود کیمیایی: برای تغییر پایان «گوزن ها» ساواک کارگردان فرستاد

63,377

اطلاعات بیشتر در صفحه رسمی ماهنامه فیلم در اینستاگرام @filmmagazine.official

مجله فیلم
مجله فیلم 1.6 هزار دنبال کننده