ماهی سرپهن تیغدار: Rogadius pristiger

60

ماهی سرپهن تیغدار (Rogadius pristiger)، از خانواده شن‌نشین‌ها و ساکن آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. طول این ماهی به 50 سانتیمتر هم رسیده و با تور ترال صید می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Rogadius-pristiger.html

pixel