ماهی شهری باریک: Lethrinus variegatus

31

ماهی شهری باریک (Lethrinus variegatus)، از شهری‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی دارای ارزش صید تجاری بوده و تا 15 سال عمر می‌کند. شهری باریک، هرمافرودیت نر به ماده است. غذای اصلی این ماهی بیمهرگان کفزی می‌باشد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Lethrinus-variegatus.html

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12