سخنرانی دکتر مساح در خصوص واژگان صوتیّآت

21

این سخنرانی در پنجمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران در موسسه تحقیقات وزارت نیرو ارائه شده است.

۱ هفته پیش
# آوا
aesi_asi2019
aesi_asi2019 0 دنبال کننده