فریم باکس آفیس ۵۸: نگاهی به اکران موفقیت آمیز Shazam

3,987

در مقابل تمام هفته های سال جاری که در آن ها تازه اکران ها از خود عملکرد مناسبی را به نمایش نمی گذاشتند، این هفته در باکس آفیس فیلم های جدیدی را داشتیم که به خوبی در فروش با یکدیگر رقابت کردند.