سخنرانی دکتر رضا حصارزاده

14
دکتر رضا حصارزاده دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel