معرفی و بررسی پورشه ماکان 2020

646
پورشه ماکان به عنوان یکی از موفق ترین مدل های پورشه شناخته می شه. این کراس اور در مدل جدید خودش اگرچه تغییرات جزیی ای داشته اما این تغییرات موثر بوده.
pixel