دعا در حق مقام معظم رهبری

602
دعای آیت الله پورمحمدی در حق مقام معظم رهبری در هنگام طواف.
pixel