پیست اتوموبیل رانی برای چیه؟

212

قانون صفرم، قانون آزادی و راحتی جهان هست و در راس تمامی قواین جهان قرار داره. صفرم یعنی بازگشت به ذات پاک انسان. یعنی مطالبه ی تمام حقوقی که به اشتباه و گاهی از روی ترس و گاهی به خاطر رام کردن بشر از ما دریغ شده. قانون صفرم یعنی فریاد در مقابل خفقان های تحمیل شده، یعنی بیداری در مقابل خواب های بی موقع، یعنی حرکت در مقابل سکون، فریاد در مقابل سکوت صفرم، یعنی درست مثل یک انسان زندگی کردن.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده