۲۸ سیستم حسابرسی لینوکس auditd

8
سعید بستان دوست
سعید بستان دوست 23 دنبال‌ کننده

مجموعه کارگاه "امنیت لینوکس با سعید" شامل ۴۰ نکته برای افزایش امنیت سیستم های گنو/لینوکس. این کارگاه در تاریخ ۹۸/۸/۹ در جشن اوبونتو ۱۹.۱۰ اراک برگزار شد. فایل ارایه و پیوست ها رو از وبسایت من www.bostandoust.ir دانلود کنید.