نماهنگ | مذاکره ترفند است | امام خامنه ای

630
امام خامنه ای: الان مشاهده می کنید آمریکایی ها باز مسئله ی مذاکره را همین طور دارند دنبال میکنند؛ این یک ترفند است، این را باید همه بدانند، همه باید توجّه کنند. یک سیاستی را دولت آمریکا در پیش گرفته است و آن، سیاست فشار حدّاکثری به جمهوری اسلامی است. فشار حدّاکثری هم همین است که مشاهده میکنید: انواع و اقسام تحریمهای گوناگون، مدام تهدید، مدام یاوه گویی های مختلف در رسانه ها و غیره. او میخواهد فشار حدّاکثری را به ثمر برساند هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاستِ قطعیِ رژی
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel