برنامه « روز خوش » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 21 اسفند 98

30

10684 - "روز خوش" چهارشنبه (11 مارس 2020 ) ؛ مهرداد کاظم زاده عطوفی ( روانشناس ) ، رسول توکلی (بازیگر) و علیرضا سهرابی (نوازنده) دعوت کرده تا با علم و هنر خود پذیرای شما باشند .در این برنامه نعیمه خزایی، مریم محمدی و محمد امین نبی الهی اجرای برنامه را بر عهده دارند .

pixel