شرکت های پخش به سامانه جامع تجارت وصل می شوند

43

شبکه خبر- 20 تیر 98- 11:30| حمید محله ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت از وصل شرکت های پخش به سامانه جامع تجارت خبر داد .

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده