قضاوت کردن فقط بر کرسی قضاوت نیست

273

قسمتی از صحبت های کارشناسی حجت الاسلام دهقان چناری از شبکه تابان یزد