داغترین‌ها: #اربعین

گورماهی تیموری: Aphaniops teimorii

362
گورماهی یا ماهی گورخری تیموری (نام علمی: Aphaniops teimorii) که پیش از این گورماهی هرمزگان نامیده می‌شد، یکی از چند گونهء برکه‌ماهیان خاوری در ایران است. این ماهی به پاس مطالعات گستردهء دکتر آزاد تیموری بویژه در مورد این خانواده از ماهیان جهان نامگذاری شده است. گورماهی تیموری یک ماهی بسیار کوچک است که مردم بندرعباس ممکن است آنرا در کانال‌های آب شهری هم دیده باشند، اما بد نیست بدانیم که این ماهی بسیار دارای ارزش بوده و در سطح جهان تنها در چندنقطهء استان هرمزگان زندگی طبیعی می‌کند. اطلاعات بیشتر از این ماهی در اینجا: http://fishbase.ir/species/inland/Aphaniops-teimorii.html
pixel