آموزش کار با دوربین نقشه برداری لایکا و Hi-Target

9,484

آموزش کلی کار با دوربین نقشه برداری لایکا و Hi-Target . آموزش منوهای: توجیه دوربین، برداشت، پیاده کردن، Tie Distance ، Ref Line و تخلیه با فلش.

۱ سال پیش
# Leica